De belastingdienst kan mee betalen

Het bruto uurtarief m.i.v. 1 januari 2024 is  € 10,95 per opvanguur  voor de peutergroep bij een vast contract. Voor de BSO werken we met verschillende pakketten. Het tarief voor een 50 weken contract is € 9,65 per uur, bij een 40 weken contract is het tarief  € 10,75 per uur. Voor incidentele opvang buiten het contract is het tarief € 10,95 per uur. (Voor de ouders die nog een 47 weken contract hebben, is het tarief € 10,05 per uur). De belastingdienst hanteert een maximumuurtarief. BSO Violinde en peutergroep Violientje, zijn geregistreerd als kinderopvangvoorziening. Hierdoor kun je in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. De netto kosten kunnen hierdoor behoorlijk lager uitpakken. Kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, dan kan het voordeliger zijn om meer uren af te nemen tegen een lager tarief. Voor de peutergroep kun je ook in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente, als je geen recht hebt op kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Op de site van de belastingdienst lees je meer over het aanvragen van kinderopvangtoeslag en wanneer je er recht op hebt. Voor het aanvragen van de toeslag heb je onze LRK nummers nodig. Deze zijn:

 

  • Voor de peutergroep 725496903​
  • Voor de BSO 166573061

Subsidieplek Harderwijk en Ermelo

Ook in 2023 kun je mogelijk in aanmerking komen voor een plek op de peutergroep met gemeentelijke subsidie. Dit geldt alleen voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn, als één van beide ouders geen betaald werk heeft. De subsidie hiervoor is beperkt en je kunt alleen in aanmerking komen als je aan kunt tonen, dat er geen recht op kinderopvangtoeslag is. Dit kan door het aanvragen van een inkomensverklaring bij de belastingdienst. Ook vragen we je dan een verklaring te ondertekenen en wijzigingen direct aan ons door te geven. Een subsidieplaats houdt in dat de gemeente het gedeelte wat je aan kinderopvangtoeslag had gekregen, als je daar wel recht op had gehad, aan ons betaalt. Er blijft dus een netto ouderbijdrage over, die je zelf betaalt en waarvan de hoogte afhankelijk is van de hoogte van je inkomen. Van Violinde krijg je alleen nog een factuur voor deze eigen bijdrage. Deze wordt betaald per automatische incasso, in de maand voorafgaand aan de maand waarin de opvang plaatsvindt. Je kunt maximaal voor twee ochtenden een subsidieplaats krijgen. In de schoolvakanties kun je ook geen gebruik maken van de gesubsidieerde peuterplaats. Neem contact met ons op, als je in aanmerking wilt komen voor een subsidieplek.

Door in te loggen op Mijn Overheid kun je een inkomensverklaring aanvragen. Deze kan ook telefonisch worden aangevraagd bij de belastingdienst.

 

Klik op de afbeelding om te vergroten

Stel hier je vraag