Kinderopvang met hoofd, hart en handen

Onze visie

In onze kinderopvang staat de individuele ontwikkeling van het kind centraal, want ieder kind is uniek en heeft eigen talenten. We kijken naar het kind vanuit het drieledig mensbeeld: hoofd (denken), hart (voelen) en handen (willen). Vanuit dat uitgangspunt nemen wij de kinderen waar, nemen ze mee in het ritme van de dag en stimuleren hun ontwikkeling waar nodig.

Buiten spelen

Buiten zijn is heel waardevol voor de ontwikkeling van kinderen. De beleving van de natuur draagt bij aan een evenwichtige ontwikkeling, een kind leert zichzelf hierdoor kennen. We zijn als mens immers zelf onderdeel van de natuur. De natuur werkt als een spiegel: het is wat het is. Leven met de natuur activeert de zintuigen. De zintuigen als poorten van de ziel vormen het fundament van een gezond, evenwichtig psychisch en geestelijk leven.

Op iedere groep spelen de kinderen minimaal een uur buiten en bij de kleine BSO stimuleren wij de kinderen om langer buiten te spelen. Wij zien het nut van buiten spelen in en voelen de urgentie, zoals Erik Scherder hier vertelt, om kinderen meer te laten buiten spelen.

 

Inclusie en diversiteit

Violinde hecht veel waarde aan ruimte voor verschillen tussen mensen, onze samenleving is een kleurrijk geheel. Het is prettig als we die diversiteit ook terugzien op de groepen en in het team. Met diversiteit bedoelen wij diversiteit in (culturele) achtergrond, neurodiversiteit en lichamelijke en verstandelijke variatie. Violinde wil zich de komende jaren inzetten op een bredere representatie van verschillende mensen in de opvang en in het team. We staan open voor de verschillende verhalen en achtergronden van kinderen en ouders.

In onze opvang zijn we ons bewust van onderlinge verschillen en gaan we hier met respect mee om. We maken ruimte voor diversiteit, door aandacht te hebben voor representatie van minderheden in boeken en spelmateriaal en in het vieren van jaarfeesten.

 

Inclusie en diversiteit

Violinde hecht veel waarde aan ruimte voor verschillen tussen mensen, onze samenleving is een kleurrijk geheel. Het is prettig als we die diversiteit ook terugzien op de groepen en in het team. Met diversiteit bedoelen wij diversiteit in (culturele) achtergrond, neurodiversiteit en lichamelijke en verstandelijke variatie. Violinde wil zich de komende jaren inzetten op een bredere representatie van verschillende mensen in de opvang en in het team. We staan open voor de verschillende verhalen en achtergronden van kinderen en ouders.

In onze opvang zijn we ons bewust van onderlinge verschillen en gaan we hier met respect mee om. We maken ruimte voor diversiteit, door aandacht te hebben voor representatie van minderheden in boeken en spelmateriaal en in het vieren van jaarfeesten.

 

Voeding

De voeding bij Violinde is zoveel mogelijk van biologisch-dynamische kwaliteit en daarnaast eten we vegetarisch. We kiezen zo veel mogelijk voor pure en eerlijke smaken, waaraan zo min mogelijk geraffineerde suikers zijn toegevoegd. Duurzaamheid vinden wij belangrijk. We kiezen daarom vooral voor fruit/groente van Nederlandse bodem en kopen wij onze voeding lokaal. Er wordt respectvol met voeding omgegaan. We proberen zo min mogelijk weg te gooien door goed inkopen te doen en voeding op tijd op te maken.

 

Pedagogisch beleidsplan

Naast deze drie speerpunten, zijn er natuurlijk nog veel meer thema’s die aan bod komen in onze pedagogische visie. Wil je meer weten over onze visie op een bepaald thema? In ons Pedagogisch Beleidsplan vind je veel informatie.

Mocht je hier nog vragen over hebben stel ze gerust. 

Stel hier je vraag